قصه درخت هرچه بارش بیشتر …

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود باغی پر از درختهای جور به جور بود. یک طرفش درخت گیلاس بود، طرف دیگرش یک درخت گلابی بود. وسط باغ هم... ادامه مطلب »