یک بازی جادویی برای کودکان

یک بازی جادویی وجود دارد که کودک را شیفته خود می کند. این بازی مرکب است از یک آب صابون ساده و یک حباب ساز. فوت کردن، دنبال کردن و ترکاندن حباب... ادامه مطلب »